1- نمايش آيكن‌هاي ويندوز با كيفيت تصويري بالا

اگر مي‌خواهيد آيكن‌هاي موجود در ويندوز و برنامه‌هاي مختلف را با كيفيت تصويري بالا و به همراه جزئيات زير مشاهده كنيد، آنگاه تنظيمات زير شما را قادر مي‌سازد تا مد Hight-Colorرا فعال سازيد. با فعال شدن اين مد تمامي آيكن‌ها با Resolution بالا و به صورت درخشان نمايش داده خواهند شد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop \ windowMetrics

يك مقدار جديد از نوع String با نام Shell Icon Bpp در كليد فوق ايجاد كرده و آن را برابر با مقدار رنگ پشتيباني شده توسط كارت گرافيكي قرار دهيد. (مثلا16 براي حالت 16-Bit، 24 براي 24-Bit، 32 براي حالت 32-Bit و 256 براي حالت 256 color-Bit )

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2- كنترل تابع انيميشن ويندوز

اگر چه تابع انيميشن مي‌تواند سيماي انيميشني ويندوز را بهتر نمايش دهد، اما در عين حال مي‌تواند در صورتي كه كارت گرافيكي‌تان داراي سرعت پايين باشد، سرعت كامپيوترتان را كاهش دهد. تنظيمات زير شما را قادر مي‌سازد تا بتوانيد اين تابع را فعال يا غير‌فعال كنيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop \ windowMetrics

يك مقدار جديد از نوع String با نام MinAnimate ايجاد كرده و آن را برابر با 0 جهت غير‌فعال كردن اين تابع و يا برابر با 1 جهت فعال‌سازي ان قرار دهيد.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3-فعال سازي خصوصيت Font Smoothing

تنظيمات زير خاصيت Font Smoothing (صاف بودن فونت‌ها) را كنترل مي‌كنند. يعني فونت‌ها در ويندوز چگونه نشان داده شوند، صاف يا ناصاف؟ كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop

يك مقدار جديد از نوعString با نام Font Smoothing ايجاد كرده و آن را برابر با 0جهت غير فعال كردن خاصيت Font Smoothing و يا با 2 جهت فعال سازي آن مقداردهي كنيد.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

4- كنترل پخش صداي BEEP به هنگام بروز خطا

چنانچه از شنيدن اين صدا و صداهاي ديگر از PC Speaker كامپيوتر خود به هنگام بروز خطا‌ها، آزرده خاطر شده و راهي براي قطع كردن انها پيدا نمي‌كنيد، از تكنيك رجيستري استفاده كنيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Sound

يك مقدار جديد از نوع String با نام BEEP ايجاد كرده و آنرا برابر با Yes جهت فعال سازي PC Speaker ويا برابر با No جهت غير فعال كردن آن، قرار دهيد.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5- قطع شدن برق كامپيوتر بعد از عمل Shut Down

تكنيك زير كنترل مي‌كند كه آيا پس از انجام فرآيند Shut Down، برق كامپيوتر به طور اتوماتيك قطع شود و يا كامپيوتر Reboot گردد؟ كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsofte \WindowsNT

\ CurrentVersion \ Winlogon

يك مقدار جديد از نوع String با نام PowerdownAfterShutdown ايجاد كرده و آنرا برابر با 1 جهت قطع كردن برق كامپيوتر و يا برابر با 0 جهت Reboot شدن كامپيوتر، قرار دهيد.

توجه: ويژگي فوق بايد توسط BIOS كامپيوتر پشتيباني شود.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

6- هشدار مربوط به كمبود فضاي خالي هارد ديسك

به طور پيش فرض، در صورتي كه فضاي خالي باقي‌مانده روي يك درايو (پارتيشن) از هاردديسك، كمتر از 10 درصد كل فضاي آن درايو شود، ويندوز يك پيغام خطا مبني بر كاهش فضاي درايو نمايش مي‌دهد. اين درصد، مي‌تواند با تنظيمات زير تغيير پيدا كند. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ System\ CurrentControlSet \ Services

\LanmanServer \ Parameters

يك مقدار جديد از نوع DWORD با نام DiskSpaceThreshold ايجاد كرده و با مقداردهي آن از 0 تا 99 درصد مورد نظر را خود را انتخاب كنيد.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

7- غير فعال كردن رايت CD

اين محدوديت براي غير فعال كردن توابع مربوط به كپي كردن CD در ويندوز XP بكار مي‌رود. به عبارت ديگر با اعمال تنظيمات زير امكان كپي CD در ويندوزتان وجود نخواهد داشت.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\ Current Version

\ Policies \ Explorer

يك مقدار جديد از نوع DWORD با نام NoCDBurning ايجاد نماييد و آن را برابر با 1 جهت غير‌فعال كردن و مقدار 0 براي فعال كردن مجددآن، مقدار دهي كنيد.

********************************************************************

8- مشاهده اطلاعات جزئي‌تر در Device Manager

در صورتی که مايليد تا اطلاعات اضافي‌تری در خصوص يک قطعه که بطور معمول در Device Manager وجود ندارد را مشاهده کنيد با استفاده از اين ويژگی اطلاعات جزئی تری قابل مشاهده خواهد بود . كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM\ CurrentControlSet \ Control

\ Session Manager \ Environment

يک مقدار String جديد ايجاد کرده و نام DEVMGR_SHOW_DETAILS را به آن بدهيد آن را برابر با تعداد اسناد اخيری کنيد که مايل به نشان دادن آنها هستيد.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

9-مشاهده تمام Device ها در Device Manager
Device هايی که مورد استفاده قرار نمی گيرند ولی در سيستم نصب شده اند بطور معمول در Device Manager نشان داده نمی شوند .از طريق اين ويژگی می توانيد اينDevice را مشاهده کنيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Environment

يک مقدار String جديد ايجاد کرده و نام DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES را به آن بدهيد. سپس مقدار آن را برابر با تعداد اسناد اخيری کنيد که مايل به نشان دادن آنها هستيد.

توجه: اين مورد براي ويندوزهاي 2000,XP مي‌باشد.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

10- پيكر بندي پشتيباني از Unimodem

نسخه‌هاي NT، 2000، XP ويندوز از Unimodem پشتيباني مي‌كنند. در صورتي كه سخت‌افزار شما توسط ويندوز پشتيباني نمي‌شود. مي‌توانيد به جاي آن فايل MODEM.INF را براي پيكربندي Unimodem بكار گيريد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft

يک مقدار ِDword جديد ايجاد کرده و نام EnableUnimodem را به آن بدهيد. سپس برای غير فعال کردن آن مقدار 0 را به آن بدهيد .

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

11- غير فعال كردن ارتباط اتوماتيك مودم در StartUp

در صورتي كه Remote Connection در ويندوز فعال باشد ممكن است هنگام StartUp ويندوز و يا اجراي برخي از برنامه‌هاي كاربردي، يك Internet Connection راه‌اندازي شود. تنظيمات زير، اين رفتار را غير فعال خواهند كرد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsofte \Ole

يك مقدار جديد از نوع String با نام EnableRemoteConnect ايجاد كرده و آن را برابر با "Y"، جهت فعال كردن Remote Connection و يا برابر "N"، جهت غير فعال كردن آن قرار دهيد.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

12- غير فعال كردن اخطار مربوط به Job چاپگر در Event Viewer

در ويندوز NT به طور پيش‌فرض، در Log رويداد، يك ورودي براي هر Job پرينتر، اضافه مي‌شود. اين حالت مي‌تواند Log رويداد را با اطلاعات اضافي پر كند. براي غير‌فعال سازي اين ويژگي تنظيمات زير را انجام دهيد. مسير زير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ System\ CurrentControlSet \Control \ Print \ Providers

مقدار با نام EventLog را پيدا كرده و مقدار آن را 0 كنيد.

توجه: اين ترفند براي ويندوزهاي 2000و XP و NT مي‌باشد.

############################################################

13- فعال کردن امکان چاپ متون نامحدود در برنامه Microsoft Word

هنگامی که از برنامه Word برای چاپ اسنادی استفاده می کنيد که در آنها کاراکترهای توسعه يافته ای همانند کاراکترهای يونانی وجود دارد، از آنجا که برخی چاپگر ها از کاراکترهای Unicode پشتيبانی نمی کنند، ممکن است که اين کاراکترها بصورت کادرهای مربع شکل چاپ شوند.اين تنظيمات مشکل مزبور را در اکثر چاپگر ها رفع می کند. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Office \office version

\ Word \ Options

يک مقدار Dword جديد ايجاد کرده و نام NoWideTextPrinting را به آن بدهيد. سپس مقدار 1 براي فعال كردن و 0 براي غير فعال كردن را قرار دهيد.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

14- فعال کردن پيام های وضعيت کاری چاپ

بطور پيش فرض و در هنگامی که وضعيت عمل چاپ در چاپگر تکميل شود، پيامی به کاربر داده می وشود و او را مطلع می کند. تنظيمات مزبور اين ويژگی را کنترل می کند. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers

يک مقدار Dwordجديد ايجاد کرده و نام NetPopupToComputer را به آن بدهيد. سپس مقدار 1 براي فعال و 0 را براي غير فعال كردن آن قرار دهيد.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15- مشاهده اطلاعات پردازنده

با استفاده از رجيستري مي‌توانيد، اطلاعاتي در مورد پردازنده‌‌ سيستم شامل سرعت پردازنده، مارك و مدل آن مشاهده كنيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ HARDWARE \ DESCRIPTION \ System\ CentralProcessor\0

توجه: مقادير فوق Read-Only بوده و غير قابل ويرايش مي‌باشند.

اين ترفند براي ويندوزهاي 2000و XP و NT مي‌باشد

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

16- بهبود و اصلاح كارآيي سيستم داخلي

در سيستم با مقدار حافظهRAM بالا، تنظيمات زير مي‌توانند سيستم هسته ويندوز را مجبور سازند تا در حافظه اصلي نگه داشته شودو بر روي ديسك صفحه‌بندي نشود.

HKEY_LOCAL_MACHINE \ System\ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \

Memory Management

مقدار DisblePagingExecutive را پيدا كرده و مقدار آن را برابر با 1 جهت غير فعال كردن صفحه‌بندي و يا برابر با 0 جهت فعال‌سازي صفحه بندي(حالت پيش فرض) قرار دهيد.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

+ نوشته شده توسط امیر در دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 22:18 |

1- غير‌فعال كردن ذخيره‌سازي كامل صفحات Web

تكنيك زير قابليت ذخيرسازي كامل صفحات وب، به همراه تصاوير، اسكريپتها، فايلهاي لينك شده و عناصر ديگر توست Internet Explorer را غيرفعال مي‌كند. به عبارت ديگر اگر تنظيمات زير اعمال شود، IE ديگر قادر به ذخيره‌سازي صفحات وب به طور كامل و به همراه تمام اجزا نخواهد بود. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \ Microsoft \Internet Explorer

\ Infodelivery \ Restrictions

يك مقدار از نوع DWORD با نام NoBrowserSaveWebComplete ايجاد كرده و آنرا برابر با 1 جهت غيرفعال‌ كردن ذخيره‌سازي كامل صفحات وب قرار دهيد. جهت بازگرداندن به حالت پيش‌فرض مقدار فوق را برابر با 0 قرار دهيد.

توجه: اين ترفند براي IEهاي ورژن5.01و بالاتر استفاده مي‌شود.

2- استفاده از منوي Favorites اختصاصي

Internet Explorer به طور پيش‌فرض داراي خصوصيتي مي‌باشد كه به طور اتوماتيك سايت‌هايي كه به ندرت ملاقلت مي‌شوند را از منوي Favorites حذف مي‌كند. تنظيمات زير به شما اجازه مي‌دهد تا براي خود يك منوي Favorites شامل تمام سايت‌هاي يكبار ملاقات شده، داشته باشيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \ Microsoft \Internet Explorer \Main

يك مقدار جديد از نوع String با نام FavInteliMenus ايجاد كرده و آنرا برابر با No قرار دهيد تا منوي Favorites اختصاصي شود. براي بازگرداندن اين ويژگي به حالت پيش‌فرض مقدار فوق را برابر Yes قرار دهيد.

3- حذف كردن Windows Messenger از Internet Explorer

تكنيك زير براي حذف كردن برنامه Windows Messenger از برنامه Internet Explorer بكار مي‌رود. با اعمال اين تكنيك، آيكن آن در Toolbar و گزينه مربوط به آن در منوي Tool حذف خواهد شد. كليد زير را دنبال كنيد:

SOFTWARE \Microsoft \ Internet Explorer \ Extensions \ HKEY_LOCAL_MACHINE \

FB5F1910 - F110 - 11d2 - BB9E - 00C04F795683

در صورت فعال بودن Windows Messenger ، كليد زير در مسير فوق مو‌جود خواهد بود:

FB5F1910 - F110 - 11d2 - BB9E - 00C04F795683

براي انجام عمل حذف، كليد فوق را انتخاب كرده و F2 را فشار دهيد. يك علامت "- " به ابتداي كليد اضافه كنيد تا به صورت - FB5F1910 - F110 - 11d2 - BB9E - 00C04F795683 تبديل شود. IE را مجددا اجرا كنيد تا تغييرات اعمال شده را مشاهده كنيد. براي بازگرداندن به حالت قبلي علامت "- " را از ابتداي زير كليد فوق حذف كنيد.

4- نمايش پيغامهاي خطاي دوستانه HTTP

بطور پيش‌فرض Internet Explorer يك نسخه دوستانه از هر خطاي HTTPاي كه دريافت كرده است، نمايش مي‌دهد( براي مثال Error 404 Page Mored). تكنيك زير فعال كردن يا غير‌فعال كردن نمايش چنين پيغامهايي توسط IE را كنترل مي‌كند.

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \ Microsoft \Internet Explorer \Main

يك مقدار جديد از نوع String با نام Friendly htto errors ايجاد كرده و آنرا برابر با Yes جهت نمايش پيغامها و يا برابر No جهت عدم نمايش آنها قرار دهيد.

5- مد FTP در Internet Explorer

برنامه Internet Explorer توانايي نمايش سايتهاي FTP كه در پوشه محلي قرار دارند را دارد. تكنيك زير مد استفاده شده توسط IE براي FTP را كنترل مي‌كند. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Ftp

يك مقدار جديد از نوع String با نام Use Web Based FTP ايجاد كرده و آنرا برابر با Noجهت نمايش پوشه و يا برابر Yes جهت نمايش سنتي قرار دهيد.

6- حذف از اجراي Script Debugger در Internet Explorer

هنگامي كه IE با يك صفحه وب اشكال‌دار برخورد مي‌كند، اين توانايي را دارد كه با اجراي يك برنامه اشكال‌زدايي Script، مشكل موجود را شناسايي و حل كند كه اين عمل با نمايش يك پنجره و گرفتن تاييد از كاربر همراه است. تكنيك زير، استفاده يا عدم استفاده از تابع Script Debugging را براي IE مشخص مي‌كند. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \ Microsoft \Internet Explorer \Main

يك مقدار جديد از نوع String با نام Disable Script Debugger ايجاد كرده و آنرا برابر با Yes براي فعال بودن قرار دهيد.

7- استفاده از يك برنامه ويرايشگر ديگر بعنوان Source Viewer در Internet Explorer

هنگامي كه گزينه Source از منويview را جهت نمايش كد HTML صفحات وب در Internet Explorer انتخاب مي‌كنيد، بطور پيش‌فرض برنامه Notepad ويندوز بعنوان ويرايشگر متني اجرا مي‌شود. تكنيك زير شما را قادر مي سازد تا يك ويرايشگر متني ديگر را به‌جاي Notepad جهت نمايش صفحات HTML، بكار بريد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \ Microsoft \Internet Explorer\

View Source Editor \ Editor Name

مقدار Default را برابر نام و مسير كامل ويرايشگر مورد نظرتان قرار دهيد. حال به‌ هنگام استفاده از Internet Explorer، ميتوانيد Source كدهاي HTML خود را با استفاده از نرم‌افزار ويرايشگر مورد علاقه‌تان مشاهده كنيد.

8- بررسي Internet Explorer جهت Update نرم‌افزاري

Internet Explorer نسخه 5 و بالاتر داراي قابليتهايي در بررسي اتوماتيك‌وار Update هاي نرم‌افزاري مي‌باشد. تكنيك‌هاي زير اين قابليت را در Internet Explorer كنترل مي‌كند و شما مي‌توانيد اين ويژگي را در آن غير‌فعال كنيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \ Microsoft \Internet Explorer \Main

يك مقدار جديد از نوع String با نام NoUpdateCheck ايجاد كرده و آنرا برابر 1 قرار دهيد تا عمل بررسي Updateهاي نرم افزاري در Internet Explorer غيرفعال شود. براي فعال كردن مجدد اين ويژگي، مقدار فوق را برابر با 0 قرار دهيد.


9- تعيين پوشه پيش‌فرض براي فايلهاي Down Load شده

تنظيمات زير جهت مشخص كردن يك پوشه پيش‌فرض براي ذخيره‌سازي فايلهاي Down Load شده توسط Internet Explorer، بكار مي‌روند. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Microsoft \ Internet Explorer

يك مقدار جديد از نوع String با نام DownLoad Directory ايجاد كرده و آن را برابر با نام و مسير كامل پوشه مورد نظر قرار دهيد تا فايل‌هاي Down Load شده شما در آن مكان ذخيره شوند.

+ نوشته شده توسط امیر در یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 22:39 |

1- جلوگيري از نمايش پيغام مربوط به تكميل شدن عمل Down Load

تنظيمات زير جهت غيرفعال كردن پيغام اخطار مربوط به اتمام عمل DownLoad در IE، بكار مي‌روند. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \ Microsoft \Internet Explorer \Main

يك مقدار جديد از نوع String با نام NotifyDownloadComplete ايجاد كرده و آنرا برابر با Yes جهت نمايش پيغام اخطار مربوط به اتمام عمل دانلود و يا برابر No جهت عدم نمايش آن پيغام قرار دهيد.

2- تغيير دادن سايت پشتيباني On-line

هنگامي كه يك كاربر گزينه Online Support را از منوي Help مربوط به Internet Explorer انتخاب مي‌كند، معمولا بطور مستقيم به سايت Microsoft متصل مي‌شود. شما مي‌توانيد با استفاده از تكنيك‌ زير يك سايت يا آدرس URL ديگري را جايگزين كنيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \Microsoft \Internet Explorer \ Help_Menu_Urls

يك مقدار جديد از نوع String با نام Online_Support ايجاد كرده و آنرا برابر با URL سايت مورد نظر خود قرار دهيد.

3- تغيير دادن آهنگ مربوط به شروع نمايش يك سايتWeb

هنگامي كه شما با استفاده از Internet Explorer شروع به مشاهده صفحات يك سايت مي‌كنيدابتداا يك فايل Wave ( پيش‌فرض صداي كليك ماوس) پخش مي‌شود. با استفاده از تكنيك زير مي‌توان اين اهنگ را حذف كرده يا تغيير دهيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ AppEventes \ Schemes \Apps\ Explorer \ Navigating \ .current

مقدار Default را برابر با نام و مسير كامل فايل Wave مورد دلخواه خود قرار دهيد.

4- ريستارت كردن مكان پنجره‌‌هاي Internet Explorer

برخي از مواقع ممكن است Internet Explorer، داراي مشكلاتي در مكان پنجره Explorer باشد؛ بدين معني كه ممكن است جايدهي پنجره باعث بسته شدن صفحه شود يا تنها اجازه Minimize يا Maximize شدن پنجره را به شما بدهد. تكنيك زير اين مشكل را حل كرده و سبب مي‌شود تا پنجره‌هاي Internet Explorer به مكان پيش‌فرض خود Reset شوند. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \ Microsoft \Internet Explorer \Main

مقداري را با نام Window_Placement پيدا كرده و آنرا حذف كنيد.

توجه: دقت كنيد كه عمل حذف را اشتباه انجام ندهيد چرا كه عمل Undo در رجيستري وجود ندارد.

5- كنترل حالت Auto Complete در Internet Explorer

حتما مي‌دانيد كه براي وارد شدن به يك سايت اينترنتي بايد آدرس URL آن را در Address Bar تايپ كرده و كليد اينتر را فشار دهيد. تمام آدرسهاي وارد شده، در جعبه ليست Address Bar ذخيره مي‌شوند. چنانچه بخواهيد آدرسي كه قبلا وارد شده را در Address Bar تايپ كنيد، به طور اتوماتيك كاركترهاي باقي مانده رشته URLدر Address Bar وارد خواهند شد. به اين خصوصيتAuto Complete مي‌گويند. تكنيك زير شما را قادر مي‌سازد كه امكان زير را فعال يا غيرفعال كنيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Microsoft \ Windows \

CurrentVersion \ Explorer \ Auto Complete

يك مقدار جديد از نوع String با نام Append Completion ايجاد كرده و آن را برابر با يكي از گزينه‌هاي زير را قرار دهيد:

Yes: براي فعال كردن Auto Complete

No: غيرفعال كردن حالت Auto Complete و تنها نمايش دادن ليست آدرسها در جعبه ليست Address Bar.

6- حذف URLهاي ذخيره شده در Address Bar

Internet Explorer بطور پيش‌فرض URLهاي تايپ شده در Address Bar را در جعبه ليست Address Bar ذخيره مي‌كند، لذا كاربران ديگر مي‌توانند به آدرسهاي وارد شده قبلي شما دسترسي پيدا كند. در صورتي كه بخواهيد يك يا كل URLهاي تايپ شده را حذف كنيد، تكنيك زير به شما كمك خواهد كرد. كليد زير را دنبال كنيد و آدرس مورد نظر را حذف كنيد.

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Microsoft \ Windows \ Internet Explorer \ TypedURLs

چنانچه بخواهيد تمام آدرسهاي ذخيره شده در Address Barرا حذف كنيد، كليد TypedURLs را كلا حذف كنيد.

7- افزودن يك گزينه‌ منويي، جهت باز كردن ميانبرها در يك صفحه جديد

تكنيك زير يك گزينه جديد به منوي كليك راست اضافه مي‌كند تا بتوانيد ميانبرهاي اينترنتي را در يك پنجره Explorer جديد باز كنيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CLASSES_ROOT \ InternetShortcut \shell \Open in New Window \ command

مقدار Default را برابر با “ rundll32.exe shodocvw.dll,OpenURL %l” قرار دهيد. همچنين مي‌توانيد به جاي استفاده از روش فوق، IE را اجرا كنيد و از منوي Tools / Internet Option، برگهadvance را اجرا و گزينه Reuse Windows for Launching Shortcut را از حالت انتخاب خارج كنيد.

8- حذف دگمه‌‌هاي موجود در Toolbar

تنظيمات زير شما را قادر مي‌سازد تا دگمه‌هاي ويژه موجود در Toolbar را مخفي و غيرفعال كنيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer

ابتدا يك مقدار از نوع DWORD با نام SpecifyDefaultButtons ايجاد كرده و آن را برابر با 1 قرار دهيد تا قابليت حذف دگمه‌هاي Toolbar فعال شود. ليستي از دگمه‌ها موجود است (چند مورد در زير قيد شدند)كه براي حذف هر كدام از آنها يك مقدار جديد از نوع DWORD با همان نام ايجاد كنيد و مقدار آن را برابر با 2 قرار دهيد.

Btn_Back

Btn_Forward

Btn_Stop

Btn_Refresh

Btn_Home

9- مخفي يا نمايان كردن دگمه‌ GO در Internet Explorer

در Internet Explorer بر روي Address Bar دگمه‌اي بنام GO وجود دارد كه پس از تايپ آدرس سايت، با زدن اين دگمه صفحات مربوط به سايت مورد نظر، Load شده و نمايش داده مي‌شود. تكنيك‌ زير براي كنترل نمايش يا عدم نمايش دادن اين دگمه بكار مي‌رود. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \ Microsoft \Internet Explorer \Main

يك مقدار جديد از نوع String با نام ShowGoButton ايجاد كرده و آنرا با Yes جهت نمايش دگمه GO و يا برابر با No جهت مخفي كردن آن قرار دهيد.

10- تغيير دادن عنوان پنجره‌هاي Internet Explorer

با تكنيك زير شما قادر خواهيد بود تا نام دلخواه خود را براي عنوان پنجره‌هاي Internet Explorer جايگزين كنيد. بعنوان مثال به جاي Microsoft Internet Explorer ، My Explorer را بكار ببريد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \ Microsoft \Internet Explorer \Main

يك مقدار جديد از نوع String با نام WindowTitle ايجاد كرده و آن را برابر با نام دلخواه خود قرار دهيد. در صورت وجود نام قبلي، آنرا حذف و نام جديد را جايگزين كنيد. براي بازگرداندن به حالت اوليه، مقدار Window Title را Delete كنيد.

11- مرتب سازي Favorites و منوي Start به ترتيب حروف الفبا

با تكنيك زير مي‌توانيد منويStart و منوي Favorites ويندوز را به ترتيب حروف الفبا مرتب‌سازي كنيد. كليد زير را دنبال كنيد:

\ MenuOrder HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer

براي مرتب‌سازي منوي Favorites، زير كليد Favorites را حذف كنيد.

براي مرتب‌سازي منوي Start، زير كليد Start Menu را حذف كنيد.

توجه: با Internet Explorer نسخه 5 به بالا اين كار رو ميتوانيد با كليك راست روي صفحه و انتخاب گزينه Start by Name انجام دهيد.

12- تغيير اندازه اتوماتيك تصاوير در Internet Explorer

با استفاده از تكنيك زير مي‌توانيد Internet Explorer را طوري تنظيم كنيد كه اندازه تصاوير را به طور اتوماتيك تغيير داده و آنها را به طور كامل در پنجره بگنجاند. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \ Microsoft \Internet Explorer \Main

يك مقدار جديد از نوع String با نام Enable AutoImageResize ايجاد كرده و آن را برابر با Yes جهت فعال كردن AutoImageResize و يا برابر No جهت غيرفعال كردن اين ويژگي، قرار دهيد.

توجه: اين تكنيك در Internet Explorer هاي نسخه 5 به بالا اجرا مي شود.

13- استفاده از جستجوي كلاسيك در Internet Explorer

تكنيك زير به شما اجازه مي‌دهد تا دستيار جستجوي جديد را در Internet Explorer غيرفعال كرده و رابط جستجوي سنتي را فعال كنيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \ Microsoft \Internet Explorer \Main

يك مقدار جديد از نوع String با نام User Search Asstايجاد كرده و آن را برابر باNo قرار دهيد تا از رابط جستجوي كلاسيك استفاده شود. براي استفاده مجدد از دستيار جستجوي جديد، مقدار فوق را برابر باYes كنيد.

توجه: اين تكنيك فقط در ويندوز XP اجرا مي‌شود.

14- تغيير دادن دستيار جستجو در Internet Explorer

تكنيك زير شما را قادر مي‌سازد تا يك صفحه دستيار جستجوي ديگر از قبيل google را براي برنامه Internet Explorer، تعيين كنيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Internet Explorer \ Search

يك مقدار جديد از نوع String با نام SearchAssistant ايجاد كرده و آنرا برابر باURL صفحه دستيار جستجوي مورد نظر خود قرار دهيد.

توجه: براي استفاده از صفحه دستيار جستجوي google، رشته http://www.google.com/ie را بعنوان URL بكار ببريد.


+ نوشته شده توسط امیر در یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 22:8 |

1- حذف آخرين Play List از Media Player

تكنيك زير شما را قادر مي‌سازد تا آخرين فايلها و URLهاي استفاده شده را از History مربوط به Media Player ويندوز حذف كنيد: كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \Microsoft \ MediaPlayer \ Player

براي حذف ليست URLها زير كليد RecentURLList را پيدا كرده و حذف كنيد و براي حذف ليست فايلهاي ورودي كه آخرين بار پخش شده‌اند، زير كليد RecentURLList را پيدا كرده و حذف كنيد.

2- قفل كردن Skinانتخاب شده براي Media Player

اين تكنيك به شما اين امكان را مي‌دهد تا يكSkin خاص براي Media Player تعريف كرده و آن را قفل كنيد. با اين كار ساير كاربران نميتوانند به مد كامل Media Player يا ساير ويژگي‌هاي آن كه درSkin تعريف شده قابل دستيابي نمي‌باشند، دسترسي پيدا كنند. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \ WindowMediaPlayer

يك مقدار جديد از نوع String با نامDefaultSkin ايجاد كرده و آن را برابر با Skin انتخابي خود قرار دهيد. حتما نام Skinرا بطور كامل وارد كنيد(مثلClassic) يك مقدار جديد ديگري از نوعDWORD با نامSetAndLockSkin ايجاد كرده و آنرا برابر با 1 قرار دهيد تا انتخابي قفل شود.

توجه: تكنيك فوق فقط Windows Media Player نسخه 8 و بالاتر كارآيي دارد.

3- مخفي كردن پنجره Anchor(لنگري) در Media Player

تكنيك زير، پنجره Anchor كه بطور عادي به هنگام استفاده از Media Player در مد فشرده يا مد Skin، نشان داده مي‌شود، را مخفي مي‌كند. اين عمل كاربران ديگر را از دوباره فعال كردن آن پنجره محروم مي‌سازد. كليد زير را دنبال كنيد.

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \Microsoft \ WindowMediaPlayer

يك مقدار جديد از نوع DWORDبا نامDoNotShowAnchor ايجاد كرده و آنرا برابر با 1 قرار دهيد تا پنجره Anchor مخفي گردد. براي نمايش دادن مجدد آن مقدار فوق را برابر 0 كنيد.

4- فعال كردن ويژگي مربوط به DVDدر Media Player

تكنيك زير شما را قادر مي‌سازد تا Media Player ويندوز را جهت استفاده از DVD بكار گيرد. كليد زير را دنبال كنيد:

\ Settings HKEY_CURRENT_USER\ Software \Microsoft \ MediaPlayer \ Player

يك مقدار جديد از نوع String با نام EnableDVDUI ايجاد كرده و آنرا برابر با Yes قرار دهيد تا توابع كنترل كننده DVDدر Media Player فعال گردد.

توجه: براي استفاده از DVD، بايد يك درايو DVD سازگار با ويندوز بر روي كامپيتر بر روي كامپيوتر شما نصب شده باشد.

5- حذف كردن عناصر مختلف از Media Player ويندوز

همچنانكه مي‌دانيدعناصر مختلفي روي Media Player ويندوز، وجود دارند كه براي نمونه مي‌توان به Finding New , Media Favorites ,… اشاره كرد. در صورتي كه بخواهيد اين عناصر را از Media Player حف كنيدف مراحل زير را انجام دهيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \Microsoft \ WindowMediaPlayer

براي هر كدام از عناصر فوق‌الذكر كه تمايل به حذف آن داريد يك مقدار جديد از نوع DWORD ايجاد كرده و با توجه به گزينه‌هاي زير، نام مناسب براي آن انتخاب كنيد. حال مقدار جديد را برابر 1 قرار دهيد تا از Media Player ويندوز حذف شود. براي فعال كردن مجدد هر كدام از عناصر، مقدار مربوطه را برابر 0 قرار دهيد.

6- تغيير دادن عنوان پنجره Media Player

با استفاده از تكنيك زير مي‌توانيم عنوان پنجره Media Player را تغيير داده و متن ديگري را به جاي آن قرار دهيد. كليد زير را دنبال كنيد:

HKEY_CURRENT_USER\ Software \ Policies \Microsoft \ WindowMediaPlayer

يك مقدار از نوع String با نام TitleBarايجاد كرده و آنرا برابر با متن مورد علاقه خود قرار دهيد.

7- نمايش فايلهاي DAT در قسمت Media Files

حتما شما هم بارها ازWindows Media Player استفاده كرديد و مي دونيد كهMedia Player بطور پيش فرض فايل هاي ويديويي با فرمت DAT رو در ليست فايل ها نمايش نمي ده و بايد براي نمايش و باز كردن اين فايل ها از قسمت Type of file گزينه All Files را انتخاب كنيم تا همه فايل ها , با هر پسوندي كه دارند قابل مشاهده و انتخاب باشد.اگر مي خواهيد Media Player فايلهاي DAT را هم در قسمت Media Files در پنجره Open نشان دهد، مسير زير را دنبال كنيد:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ MediaPlayer \ Player\ Extensions


سپس برروي Types كليك كنيد، درقسمت سمت راست روي عدد 3 دوبار كليك كنيد تا پنجره Edit string باز شود . ( اين بخش مربوط به Media File all Types مي باشد.)
در انتهاي قسمت
Value Data ابتدا يك علامت ; گذاشته و سپس dat.* را به آن اضافه كنيد : *.mpeg;*.mpg;*.m1v;*.mp2;*.mpa;*.mpe;*.dat .

حال صفحه رجيستري ويندوز را ببنديد و Media Player را باز كنيد. اين بار مي بينيد كه همه فايل هاي با فرمت DAT نيز قابل مشاهده و انتخاب مي باشند .


+ نوشته شده توسط امیر در یکشنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 21:47 |

با انجام این روش میتوانید کارت اینترنت خود را زیاد کنید.

برای انجام این کار بر روی کانکشن خود رفته و گزینه properties را انتخاب کنید سپس

به رویگزینهadvanced بروید و گزینه settings را انتخاب کنیدسپس در پنجره باز شده فایل edit را انتخاب کنیدو در جای خالی بنویسدproxyserver_90 و ok کنید.

پس از انجام مراحلهم کامپیوتر را restart کنید.

البته شما میتوانید عدد دیگری غیر از 90 بگذاريد.


+ نوشته شده توسط امیر در شنبه دهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 9:27 |


Powered By
BLOGFA.COM


div align='center' style='width:180px;background-color:#ffd5f4; color: gray; border: darkorange thin solid'>سایت تبادل لینک خودکار
برای افزایش رنکینگ و همچنین بازدید سایت خود کافیست لینک خود را در اینجا ثبت کنید.
مرجع سایت های ایرانی